start:  Produkty:  AAkcesoria:  Kontroler Poziomu

Kontrolery poziomu

Sterowany mechanicznie lub sprężonym powietrzem kontroler poziomu. Pływak uruchamia płynnie powietrzny zawór sterujacy , poprzez który uruchamiana lub zamykana praca pompy...

Kontoler poziomu ...
  • regulowany zakres od kilku cm do ok. 3 m.
  • elemnty wykonane z materiałow antykorozyjnych
  • bez elektrycznych połaczeń
  • konstrukcja antywybuchowa